Logo

AT/CZ Dny bez bariér

Interreg Rakousko-Česká republika

Sportovat a zažívat potěšení ze svobodného pohybu je snem mnoha lidí se zdravotním postižením. Sport je radost, nadšení i uvolnění, nabízí také nová přátelství a možnost zapomenout na každodenní starosti.

A právě proto chceme mladým handicapovaným lidem dát stejnou šanci, jakou mají všichni ostatní. Jen tak pochopí, že opravdová snaha a odhodlání mají smysl a jsou podporovány. Díky projektu Dny bez bariér dostanou mladí lidé s handicapem možnost sportovat s mládeží majoritní, najdou nové přátele a společně tak přispějí k odstraňování zbytečných předsudků a vzájemného ostychu.

Představení projektu

Projekt je realizován v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika

Vedoucí partner: Emilova sportovní, z.s.
Partner: Österreichischer Behindertensportverband

Název: Dny bez bariér, registrovaný pod číslem ATCZ225
Termín realizace: březen 2020 – únor 2022

Místo realizace: Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Dolní a Horní Rakousko

Projektem chceme přispět k vyššímu zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti prostřednictvím sportu a pohybových aktivit. Usilujeme o zvýšení kvality života postižených se zaměřením na mladé, které chceme přivést ke sportu. S využitím znalostí obou partnerů umožníme těmto osobám nové prožitky a zároveň zapojení veřejnosti do společných aktivit. Představíme sportovcům i jejich rodinám nové možnosti vyžití ve sportech a veřejnosti skutečné překážky, které osobám s postižením brání nejen ve sportování. K tomu chceme použít know-how rakouského partnera, jakožto zastřešujícího svazu postižených, a naše zkušenosti.

Aktivity projektu

1) Roadshow

Roadshow s názvem „Dny bez bariér“ je naprosto ojedinělý projekt, který potírá bariéry mezi světem zdravých a zdravotně postižených. Buduje v dnešní době tolik potřebný pocit občanské sounáležitosti. A to oboustranně. Dává handicapovaným najevo, že mají ve světě zdravých plnohodnotné místo, že jsou respektováni a přijímáni takoví, jací jsou. A handicapovaní naopak dávají možnost nahlédnout do svého světa takovou formou, která širokou veřejnost a zúčastněné baví.

Po všech zmíněných regionem uspořádáme program na náměstích krajských měst, který bude spočívat v prezentaci sportovních a pohybových aktivit handicapovaných, a to v následující struktuře:

Edukace
  • konference za účasti zástupců municipality, odborné veřejnosti, školských a sociálních zařízení, organizací a sportovních klubů,
  • besedy s žáky běžných typů škol za účasti sportovců se zdravotním postižením.
Interakce
  • workshop v podobě venkovní akce v místech s přirozenou koncentrací lidínáměstí krajských měst. Prostranství vybavené ozvučeným pódiem, stany pro jednotlivé partnery, hrací plocha. Osloveny budou všechny organizace a kluby zabývající se sportem handicapované mládeže nebo jejich podporou (představeny budou i sporty či aktivity, které zatím nejsou v daném regionu zastoupeny). Na místě jim budou vytvořeny vhodné podmínky pro vlastní prezentaci a ukázku daného sportu, své činnosti. Veřejnost bude vyzývána k zapojení se do nabízených aktivit, například do soubojů handicapovaní vs. zdraví. Akce umožní handicapovaným vyzkoušet si nové sporty. Pro kluby bude možností náboru a výměny zkušeností.
Zábava
  • se bude prolínat celým programem našich akcí. Benefiční koncert pak bude vyvrcholením a závěrem návštěvy v daném regionu. Zapojíme také osobnosti municipality, které si budou moci zažít „den na invalidním vozíku“ v regionu, který spravují.

Ukázky podobných, již realizovaných roadshow v ČR:

V rámci roadshow budeme propagovat Zimní Česko-rakouské hry handicapované mládeže Emil Open, analyzovat potřeby regionu pro zřízení a vybavení půjčoven se sportovním vybavením a získávat podklady pro vytvoření databáze.


2) Půjčovna

V každém regionu po sobě zanecháme „stopu“ v podobě zřízení a vybavení půjčovny sportovního potřeb a pomůcek. Nákupu bude předcházet analýza potřeb daného regionu. Na rakouské straně vznikne půjčovna jedna, a to v prostorách partnera, na české straně ve všech třech regionech. Půjčovny budou umístěny v prostorách našich partnerů, kteří budou půjčovnu bezplatně provozovat (např. JMK – Liga vozíčkářů, Centrum Kociánka, FSpS MU… JČK – Ski Areál Lipno, Jihočeská univerzita…, KV – zatím bez návrhu partnera).


3) Zimní hry

Zimní Česko-rakouské hry handicapované mládeže Emil Open. Prostřednictvím projektu budou financovány dva ročníky zimní obdoby letních her Emil Open. V třetím roce přejdeme do našeho formátu Evropských her handicapované mládeže Emil Open.

Již domluvení partneři: Ski Areál Lipno a Jihočeská univerzita.

Leden 2021: 1. ročník – lyžování Ski Areál Lipno, doprovodný program, zázemí, ubytování v Českých Budějovicích.

Leden 2022: 2. ročník – lyžování Ski Areál Lipno, ostatní sporty – curling, sledgehokey, krasobruslení, doprovodný program, zázemí, ubytování v Českých Budějovicích.


4) Databáze

Vytvoření databáze sportovních klubů, organizací, sportovního vyžití a sportovišť, která bude mapovat nabídku v daných regionech.

Banner - Dny bez bariér
© Dny bez bariér 2023
Created by
Created by APP Universe