Logo

Partneři projektu Dny bez bariér

Logo EU

Evropská unie

Evropská unie podporuje formou různých programů politiku soudržnosti a poskytuje rámec pro uskutečňování společných opatření a politických výměn mezi národními, regionálními a místními aktéry z různých členských států.

Jedním z programů je Interreg, známý také jako Evropská územní spolupráce, který podporuje přeshraniční spolupráce jednotlivých zemí.


Logo Interreg

Interreg Rakousko-Česká republika

Program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020.


Logo Emilova Sportovní

Emilova sportovní, z.s.

Emilova sportovní, z.s. je spojek založený Nadačním fondem Emil za účelem podpory rozvoje pohybových aktivit dětí a mládeže se zdravotním postižením, pořádání sportovních akcí, vytvářením nových sportovních příležitostí a zakládání sportovních klubů.


Logo ÖBSV

Österreichischer Behindertensportverband

Rakouská organizace ÖBSV si klade za cíl nadchnout lidi s tělesným i mentálním postižením pro pohybové aktivity a sport, a také je motivovat k pravidelnému pohybu.

© Dny bez bariér 2023
Created by
Created by APP Universe